Contacts

«Vitanova» PC

Abaya str., 71

Karaganda, 100000, The Republic of Kazakhstan

tel. +7 (7212) 92-22-04, +7 (7212) 92-22-05

fax. +7 (7212) 92-22-04, +7 (7212) 92-22-05

e-mail: info@vitanova.kz

web: www.vitanova.kz